Foto van de maand September - OUDE

Steven

 

Onze Fotoclub is  gevestigd in Spijkenisse en sinds 2010 actief. Ons doel is om ervaringen op fotografisch gebied met elkaar te delen en om van elkaar te leren. Wij hechten veel waarde aan een rustige en ongedwongen sfeer. 

Op maandagavond van 19.30u tot 22.00u hebben we onze clubavond in het Wijkcentrum Maaswijk. De inhoud van onze clubavond varieert maar kent een aantal vaste onderwerpen zoals Foto van de Maand en doe-avond. Er is ook ruimte voor uitstapjes, portfolio besprekingen, lezingen.  Naast de clubavond worden er uitstapjes geregeld waaraan je deel kunt nemen. Dit alles in samenspraak met onze leden.

Geïnteresseerd? Dan nodigen we u graag uit om eens een avondje sfeer te komen proeven. Stuur even een berichtje: 


Agenda Fotoclub


Huisregelement Fotoclub

Gezien de toename van leden en de bestuurlijke afspraak om de mogelijkheid van groei naar 35 leden toe te staan, is het bestuur van mening dat er een huisreglement van toepassing moet zijn waarin een aantal gedragsregels zijn opgenomen.

Het bestuur gaat er van uit dat een ieder zich daarin kan vinden.

 

Bestuur

Het bestuur voor de dagelijkse leiding bestaat uit:

Voorzitter/ICT – Jeffrey Rietveld
Bestuurslid Algemene zaken - Ivo Wiessenhaan
Penningmeester – Herman van Gorsel
Activiteiten leider – Jolanda van den Berg

 

Leden

Bij aanmelding van nieuwe leden zal in “normale” gevallen er direct acceptatie plaatsvinden. In uitzonderlijke gevallen behoudt het bestuur zich het recht voor om de aanmelding niet te honoreren. Indien er ten tijde van een ledenstop zich een uitzonderlijk lid aandient behoud het bestuur zich het recht voor om van bovenstaande af te wijken.

 

Kosten

Het lidmaatschap van de fotoclub bedraagt € 45.00 per jaar en wordt via de  wijkvereniging in rekening gebracht. Daarnaast wordt er door de club een bijdrage per lid van € 25,00 per jaar vastgesteld waarvan zaken worden bekostigt zoals afdrukken van foto van de maand, fotolijsten, passe-partouts, gastsprekers, etc.

 

Clubavond

De vaste clubavond is op maandag uitgezonderd zijn feestdagen (2e paasdag, 2e pinksterdag enz.) en schoolvakanties waarin het wijkcentrum is gesloten, e.e.a. is terug te vinden op de website onder “agenda”. Elke maand is er een vaste clubavond voor de “foto van de maand”. Ook worden er andere activiteiten vastgesteld zoals workshops, portfolio besprekingen enz.

 

Foto van de maand

Zoals eerder genoemd kennen wij binnen de club dit fenomeen.

Ergens in het begin van een maand wordt er een bespreking (indien nodig) gepland over het onderwerp van de foto van de maand. De eerste clubavond van de maand daaropvolgend worden de foto’s middels vertoning op de beamer besproken. Bespreken van een foto gebeurd altijd met respect voor de maker. Kritiek op een foto van een ander is gewenst echter dient de kritiek altijd tot doel te hebben om een leermoment in te bouwen voor de maker en de overige aanwezigen. Dus bespreek een foto van een ander lid altijd als was de foto van jezelf.

 

Orde en netheid

Bij het verlaten van de zaal na een clubavond zal iedereen lege kopjes, flesjes en of glazen terug naar de bar brengen.

Aanvangstijden

In principe beginnen de clubavonden om 19:30 uur. Gezien de tijd dat wij het wijkcentrum verlaten moeten hebben zou het goed zijn dat een ieder ook op een zodanige tijd aankomt dat de avond ook op tijd kan beginnen. Uitzonderingen daargelaten.

 

Excursies (uitjes)

Het bestuur zal op gezette tijden een excursie organiseren op bijv. zaterdag of zondag waaraan iedereen op basis van vrijwilligheid kan meedoen. Eventuele kosten voor entree is voor de deelnemer zelf. Vervoer zullen we op basis van poolen proberen te regelen.


Contact