Huisregels

Huisregels met betrekking tot het lidmaatschap van de Wijkvereniging Maaswijk en Schenkel
 

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgend jaar

 • Men betaalt contributie indien men aan een activiteit deelneemt
 • Het bedrag aan contributie staat vermeld in een brief die u van de penningmeester ontvangt
 • De contributie dient voor 1 mei (betaling per kwartaal of per heel jaar), onder vermelding van lidnummer, overgemaakt te worden op bankrekeningnummer NL06INGB0003807453, ten name van Wijkvereniging Maaswijk en Schenkel (tenzij anders met de penningmeester afgesproken).
 • Betalingen die niet via de penningmeester lopen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het bestuur
 • Geef aan de activiteitenbegeleider door wanneer u verhinderd bent
 • Bij verhindering dient de contributie doorbetaald te worden
 • Bij verhindering dient de contributie doorbetaald te worden


Opzegging dient schriftelijk te gebeuren bij

 • het secretariaat van de wijkvereniging: Mimi Boesnachstraat 1, 3207 VJ, Spijkenisse
 • de ledenadministratie van de wijkvereniging leden@maaswijkschenkel.nl
 • de activiteitenbegeleider via een opzeg formulier.
    
 • Vakanties zullen in het wijkgebouw bekend worden gemaakt. Door de activiteitenbegeleider zal aangegeven worden of de activiteit gedurende de vakanties doorgaat.
 • De activiteit zal gegeven worden in de daarvoor aangewezen zaal.
 • De zaal dient na afloop van de activiteit schoon en opgeruimd achtergelaten te worden. Het gezamenlijk opruimen is hier een onderdeel van.
 • Aanwijzingen van de zaalbeheerder en begeleider dienen direct opgevolgd te worden.
 • Roken is in het wijkcentrum niet toegestaan, tenzij in de rookruimte.
 • Vandalisme, kwetsende of beledigende taal en wangedrag worden niet getolereerd.
 • Alle eerder uitgereikte “huisregels” en “spelregels” zijn vervangen door deze huisregels (12 augustus 2013).