Organisatie

Op 19 april 1991 is de Wijkvereniging Maaswijk en Schenkel opgericht door middel van het ondertekenen van de statuten bij de notaris en inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 40346732. Waar we begonnen met een beperkt aantal wekelijkse activiteiten voor recreatie en ontspanning, groeiden we al snel uit tot één van de grootste wijkverenigingen van Spijkenisse.

Via een samenwerkingsverband met andere wijkverenigingen in Spijkenisse is het Wijkgroepen Platform ontstaan. Hierdoor ontstond een gestructureerde organisatie die tegenover Gemeente Spijkenisse sterk in haar schoenen stond.
Onze vrijwilligers vormen al sinds jaar en dag de ruggengraat van de vereniging. Zonder hun inzet zou er geen enkele activiteit plaatsvinden. Maar ook zonder leden zou de wijkvereniging niet kunnen voortbestaan. Via onder andere de jaarlijkse algemene ledenvergadering en bestuursverkiezingen, proberen we de inspraak en betrokkenheid van onze leden dan ook zo groot mogelijk te houden.

Daarbij vinden wij het belangrijk dat leden goed geïnformeerd zijn over onze manier van werken. Hiernaast vindt u dan ook links naar verschillende pagina’s met de officiële statuten waarin onze manier van werken is vastgelegd. Omdat deze stukken vaak moeilijk leesbaar zijn, hebben we een huishoudelijk reglement opgesteld, die op een gemakkelijkere wijze inzicht biedt in de inhoud van de officiële stukken. Ook dit reglement is hiernaast in een link te vinden.