Vrijwilligers

Onze wijkvereniging draait op de energie van vrijwilligers. Wij hebben nu bijna zeventig vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten. Een aanstelling als vrijwilliger is dan ook niet vrijblijvend. Hoewel wij geen gebruik maken van een vrijwilligersbijdrage, krijgen zij hier toch wat voor terug.
 
Zo ontvangt elke vrijwilliger twee consumptiebonnen per gewerkt dagdeel. Daarbij zijn, in overleg met de penningmeester, de gemaakte kosten met het openbaar vervoer, de auto (€0,30 per km buiten Spijkenisse) en het extra gekochte materiaal te declareren. Ook bestaat de mogelijkheid om de onkosten van een cursus te vergoeden, indien deze de deskundigheid in de te geven activiteit heeft bevorderd.
 
Activiteitenbegeleiders zijn tijdens werkzaamheden voor ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid (WA) verzekerd. Daarnaast zijn zij vrijgesteld van de contributie van de activiteit die zij begeleiden. Assistenten beschikken echter niet over deze dispensatie en worden wel geacht de contributie te betalen.
 
Om vrijwilligers te bedanken voor hun jaarlijkse inzet, ontvangen zij een attentie tijdens de jaarlijkse kerstbijeenkomst als zij meer dan 20 uur op jaarbasis actief zijn. Indien zij zelfs meer dan 40 uur per jaar werkzaamheden voor ons verrichten, kunnen zij zich ook opgeven voor het vrijwilligersuitje, waar zij voor de verandering eens in het zonnetje worden gezet.
 
Lijkt u het ook wel wat om als vrijwilliger actief te zijn binnen wijkvereniging Maaswijk en Schenkel? Wij kunnen altijd meer mensen gebruiken en nodigen u dan ook van harte uit om contact op te nemen met één van onze bestuursleden.